hình ảnh
Tôi đi xe hơi sẽ không bao giờ lấy người đi xe máy
ca sĩ Pha Lê