Phạm pháp ở Tây Ban Nha - Vì sao Nghệ Sĩ vẫn BÊNH VỰC bạn?