hình ảnh
Hoa hậu là người có nhan sắc, nên phải lấy đại gia mới xứng tầm
- ý nhi -