hình ảnh
Đàn ông Việt Nam quá tầm thường, việc quái gì phải giữ
- Lê hoàng -