hình ảnh
Đàn ông nghèo, không có bản lĩnh thì đừng hòng tôi đếm xỉa
- Quỳnh Hoa -