Loading interface...


Tuy vnindex đã có những tiến triển khả quan nhưng vẫn có cần phải tránh một số cổ phiếu khá rủi ro.


Cổ phiếu của VND đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi chỉ có duy nhất broker này có lợi nhuận giảm trong năm 2018 trong số các broker.


Công ty cũng phải hứng chịu rất nhiều những khủng hoảng nội bộ khi rất nhiều các nhân vật chủ chốt rời bỏ công ty .


Có lẽ có rất nhiều vấn đề bên trong từ văn hoá, leadership, v.v... đang khiến VND ngày càng mất đi vị thế của mình.


Tránh cổ phiếu VND bằng mọi giá.