Video này rất sâu sắc muốn chia sẻ cho các bạn trẻ muốn có tư duy giàu có, có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp...quan trọng là chúng phải tạo ra dòng tiền thụ động, bền vững, điều đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cảnh làm thuê, làm công.