chả là em chuẩn bị sinh nên muốn tìm hiểu loại bảo hiểm nào tốt cho con nhưng không thích các bạn môi giới bảo hiểm vì luôn có cảm giác bị chốt sale dồn dập nên chỉ mới tìm hiểu trên mạng. Mọi người cho e ít cao kiến với