Nếu bạn đang có những băn khoăn như: 


Khi nào thì nên tiếp tục gửi tiết kiệm, khi nào thì không? 


Rút tiền ra rồi thì làm gì nữa?


Nếu gửi thì những ngân hàng nào uy tín? 


...


Thì đây là video clip dành cho bạn