Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính tiếng anh là Financial Plan. Đây là một tài liệu chi tiết về tình hình tài chính và các mục tiêu tài chính ngắn và dài hạn của cá nhân. Nó đề xuất các phương pháp để thực hiện các mục tiêu đó.

Kế hoạch tài chính hỗ trợ bạn trong việc xác định và hoạch định cho các nhu cầu thiết yếu. Chẳng hạn như quản lý rủi ro liên quan đến cuộc sống (ví dụ, rủi ro về sức khỏe hoặc khuyết tật). Hơn nữa giúp quản lý thu nhập và chi tiêu, cũng như việc giảm nợ.

Kế hoạch này mang đến sự hướng dẫn tài chính. Nó giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện các trách nhiệm và mục tiêu cá nhân. Nó còn là công cụ để bạn theo dõi sự tiến triển của mình theo thời gian hướng tới một tình hình tài chính vững chắc.

Quá trình lập kế hoạch tài chính yêu cầu phân tích sâu rộng về tình trạng tài chính cá nhân (thu nhập, chi tiêu, nợ nần, và tiết kiệm). Cũng như những kỳ vọng cho tương lai. Kế hoạch này có thể được thực hiện một cách độc lập hoặc với sự trợ giúp từ một chuyên gia.

Xem thêm: Kế hoạch tài chính là gì? Cách lập kế hoạch tài chính cá nhân