Đối với nhà đầu tư cá nhân, khả năng sinh lời qua các kênh hợp pháp như cổ phiếu và trái phiếu sẽ gặp nhiều hạn chế bởi yếu tố vĩ mô. Giải pháp ngắn và trung hạn là đầu tư vào thị trường hàng hóa, kênh giao dịch do Bộ Công Thương quản lý với đặc điểm sau:

  • Hoàn toàn hợp pháp theo sự giám sát của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV.
  • Phương thức giao dịch tương tự như giao dịch chứng khoán.
  • Thông tin minh bạch, không thao túng.
  • Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng 8 – 10%/ tháng.
  • Chính sách hoàn phí giao dịch và chương trình khuyến mãi cho nhà đầu tư mới.

Nhà đầu tư quan tâm vui lòng để tin nhắn bình luận để được tư vấn chi tiết.

hình ảnh