Để đầu tư hiệu quả và sinh lợi nhuận tốt nhà đầu tư cần vạch ra chiến lược đầu tư cho bản thân ngay từ đầu. Nên xác định là bạn sẽ đầu tư trong dài hạn hay ngắn hạn hay mức độ chấp nhận rủi ro như thế nào. Bạn nên đặt ra ngay từ đầu để có những hướng đi và lựa chọn phù hợp. 

Thông thường nếu lựa chọn đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần có sự nhạy bén với thị trường. Có nhiều thời gian để theo dõi sát sao cập nhật giá và tin tức của thị trường hằng ngày. Ngoài ra, nhà đầu tư cần có tố chất phân tích và nhìn nhận được những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu để lựa chọn thời điểm mua-bán phù hợp, sinh lời như mong muốn.  Nhà đầu tư lựa chọn đầu tư dài hạn cần tập trung vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, theo dõi diễn biến hoạt động kinh doanh trong quá khứ để đưa ra nhận định trong tương lai. Ngoài ra, nhà đầu tư cần có một tinh thần “thép” vững lòng trước những đợt thị trường biến động về giá.