Ám ảnh thua lỗ là điều thường gặp ở các nhà đầu tư mới. Trước những biến chuyển chỉ trong một tích tắc của thị trường chứng khoán nhà đầu tư thường có tâm lý hoang mang, giằng co, lo sợ, đấu tranh... nên chỉ cần thấy giá giảm xuống là họ sẵn sàng bán tháo. Dần dần những phản ứng tâm lý tiêu cực này sẽ khiến các nhà đầu tư thiếu tự tin và không quyết đoán trong mọi quyết định giao dịch chứng khoán.

Để khắc phục ám ảnh thua lỗ nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở nhiều công ty khác nhau, không ngừng trau dồi kiến thức và luôn sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư phía trước.