Từ lúc tham gia chương trình này con lúc nào cũng ăn sữa chua và tham gia nhiệt tình các bức tranh cát mà có sẵn khi mua sữa chua susu con thích lắm nhất là được làm tranh cát cùng em và mẹ, thứ hai là con đã có những bức tranh xinh thật đáng yêu nữa chứ