Mua tranh cát cho con gái, nhưng lại trúng block không có nhân vật đorêmon yêu thích của con. Phải viện đến bà và mẹ dỗ dành, con gái mới chịu chơi cùng ba. Ba phải hứa bù thêm bộ khác có đorêmon cho con gái :)
Ba chỉ hướng dẫn và ngồi làm trợ tá gỡ keo dính thôi, con gái tự làm tất cả.

Đến lúc gắn hình thì con gái mới chịu cho trợ tá-ba hỗ trợ.
Mẹ thì cứ ngồi cười hai ba con suốt. Bảo con gái cứng đầu giống ba nên cứ đeo ba suốt, không thèm mẹ. Mẹ phải có thêm em trai để cân bằng lực lượng trong nhà.


Không biết có được giải không, nhưng mạn phép được khoe tác phẩm của con gái với cả nhà webtretho.