Hôm nay bạn Nobita muốn bay cùng trái bóng để lên 1 thế giới khác trên mây. Các tập phim của Doremon con cũng hay coi thường xuyên lắm