Hai bạn đã học đường nhiều điều nhờ sự giảng giải sủa bạn sữa chua Susu đấy, hai bạn đã thân thiết với nhau hơn rùi. Cảm ơn bạn sữa chua Susu nhé