Bạn Jaian mới được bạn sữa chua Susu giới thiệu về lợi ích của sữa chua Susu thì bây giờ bạn Jaian lại giới thiệu lợi ích đó cho bạn Shizuka. Hai bạn thật thích thú vì đã khám phá rất nhiều về lợi ích của sữa chua. Cũng như con đã học được rất nhiều điều từ tranh cát.