con ngoan vừa được ăn sữa chua bổ dưỡng lại vừa được chơi, học hỏi, khám phá trò chơi mới, đây là tác phẩm của con đây ah