Vâng cũng câu chuyện mà Jaian đã được nghe từ bạn sữa chua Susu với Nobita và truyền đạt lại cho Shizuka bây giờ bạn Jaian lại kế câu chuyện của sữa chua Susu với Suneo để các bạn cùng thưởng thức sữa chua Susu mỗi ngày nhé