Bức tranh cát đẹp nhất của con, cả nhà ủng hộ con nhé