em bé nhà minh đang uống sữa friso nhưng chi phi hơi cao( mình không có sữa nên phải nuôi con toàn bộ bằng sữa ngoài) nên mình đang định đổi cho bé sang sữa dielac alpha nhưng cứ sợ sợ thế nào ý. mẹ nao có kinh nghiệm về sữa dielac alpha cho minh xin ý kiến với. em bé nhà mình được 2 tháng tuổi.