Bé nhà em được 2 tuần tuổi, em ít sữa nên bé bú sữa ngoài nhiều. Lúc đầu bú 100% sữa ngoài thì bé đi ị bình thường 3 lần 1 ngày, phân bình thường. Khi bé bắt đầu bú sữa mẹ thì em thấy bé đi ị nhiều khoảng 8 lần/ngày, mỗi lần bé đi rất ít, phân bình thường. Bé vẫn ngoan, không quấy khóc em lo quá không biết như vậy đường ruột bé có sao không hả các mẹ?