Các mẹ cho ý kiến và nhận xét sau khi đã dùng 1 trong 2 loại sữa này nhé