Trời mưa buồn quá tặng các mẹ bài thơ thật là ý nghĩa: 

Loading interface...

À ơi con ngủ cho ngon


Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con


Nửa đời nước nước non non


Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi


Nửa đời đi ngược về xuôi


Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ


Môi hồng, răng trắng, tóc tơ


Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài


Giời cho tính nết sau này


Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng


Trong đêm con thở nhẹ nhàng


Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau


À ơi con ngủ cho lâu


Cầu cho con chẳng một câu lụy người


À ơi thân gái ở đời


Những nơi tục lụy con thời tránh xa.


"Thiện căn ở tại lòng ta"


Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường


À ơi thương đến là thương


Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi

 

Đừng ham ngũ sắc làm chi


Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu


Đò đầy, phá rộng, sông sâu


Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua


Yêu thơ cùng với yêu hoa


Cũng đừng yêu quá như là bố yêu


Ở nhà biết vá, biết thêu


Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người


À ơi thân gửi ở đời


Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung


Câu rằng, chị ngã em nâng


Là qua hết được mọi vùng khó qua


Đi cùng con lúc tuổi hoa


Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi


Nay mai giời gọi lên giời


Cũng là đã có mấy lời cho con


***


À ơi máu đỏ như son,


Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?