Bạn có biết trẻ từ 0-4 tuổi là thời gian vàng để phát triển ngôn ngữ . trẻ có thể học được nhiều ngôn ngữ khác nhau nếu trẻ được nghe hàng ngày , ta có thể thấy  trẻ lên 3 tuổi có thể nói thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt mà không gặp khó khăn gì trong suy nghĩ diễn đạt câu hoàn chỉnh có nghĩa . Việc cho bé nghe nhiều ngôn ngữ khác nhau đặc biệt là tiếng anh giúp trẻ trở thành công dân toàn trong tương lai. Việc nghe và tiếp xúc sớm sẽ mở ra vùng âm thanh giúp trẻ học ngoại ngữ dễ dàng hơn những bạn không được tiếp xúc 

Tặng bạn 100 bài hát + lời hát

Link https://link1s.com/File-tam-tieng-anh-cho-con-100