Chào các bậc cha mẹ!


Tôi là Sinh viên năm thứ 4, khoa Giáo dục Đặc biệt - ĐH Sư phạm. Tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu về nhu cầu của gia đình có trẻ em Tự kỷ. Cha mẹ có thể vui lòng điền vào bảng hỏi dưới đây không?


Nghiên cứu này về nhu cầu cơ bản, nhu cầu cần hỗ trợ của các gia đình có trẻ em Tự kỷ. Những thông tin này sẽ giúp cải thiện các dịch vụ hỗ trợ dành cho trẻ em và gia đình trẻ em Tự kỷ tại Việt Nam được tốt hơn.


Tôi rất mong và rất cần các bậc cha mẹ giúp đỡ!


Bảng câu hỏi được đính kèm dưới đây. Bảng trả lời có thể gửi tới thành viên m2m0302 trong diễn đàn, hoặc email: m2m0302@gmail.com


Tôi xin cảm ơn các bậc cha mẹ rất nhiều! ! !