Duy nhà mình đã gần 15 tháng rồi mà chả thấy bé nói được từ nào cả. Chỉ khi bé khóc mới thấy "mạ...mạ..." thôi. Suốt ngày bé bi bô "tạ tạ ta tà ..." mà không gọi mẹ hay bà... gì hết.:mad: Cu anh của Duy cũng chậm nói (gần 3 tuổi mới nói hơi sõi), giờ đi học thấy chậm môn Tiếng Việt, mặc dù tư duy môn Toán của cháu tương đối tốt. Giờ thấy bé Duy có nguy cơ chậm biết nói giống anh, mình lo lắm.:Sad:


Có mẹ nào có kinh nghiệm gì hay thì giúp mình với.


Mong lắm.:Crying: :Crying: :Crying:


http://nhatkybe.vn/sites/default/files/bai-viet/the_nao_la_tre_cham_noi.jpeg