Các mẹ ơi, cho mình hỏi với. Bé nhà mình vừa tròn 4 tháng. Cân nặng bây giờ là 6.8kg. Bú mẹ hoàn toàn. Tháng thứ 4 này bé thành ra chỉ tăng có 300g. Vậy bé thế có còi không??? là sữa mẹ không đủ a??? Bé nhà mình không quấy khóc ban đêm. Tuy nhiên ti mẹ thì phải 2,3 lần buổi đêm.