Thế giới xung quanh dạy chúng ta phải vội vàng. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều cảm thấy cần phải sống chậm lại. Nhưng không thể làm được như vậy vì chúng ta sợ bị bỏ lại phía sau.


Tất cả chúng ta đều có một nhịp độ phù hợp với chúng ta một cách tối đa. Với tốc độ đó, chúng ta nhận được vừa đủ thời gian nghỉ ngơi và lượng tăng trưởng vừa phải. Tất cả chúng ta cần dành thời gian để tìm ra tốc độ đó. Trong tất cả các khả năng, nó sẽ là một tốc độ chậm hơn so với lối sống điên cuồng mà thế giới dường như đang đòi hỏi ở chúng ta.


Làm ít việc hơn. Làm từng việc một cách tập trung. Nếu bạn luôn thiên về hành động, bạn sẽ vẫn làm được nhiều việc. Và bạn sẽ cảm thấy vui mừng khi bạn đã làm TẤT CẢ những điều đó bằng hết khả năng của mình.


Đi chậm để đi nhanh.