Trong trò chơi này, mẹ hãy buộc 1 quả bóng bay (loại bóng bơm khí heli có thể bay lơ lửng) vào chân của bé. Mỗi lần bé đạp, cử động chân thì quả bóng cũng sẽ nhún nhảy bay theo nhịp chuyển động của chân bé, và mẹ chỉ cần ngồi quan sát phản ứng vô cùng thích thú của bé mà thôi.