Tớ mở cửa nhà mới cho các mẹ và các con tha hồ vào đây buôn nhé, nhà cũ chật rồi sang nhà mới thôi. Eo căm, eo căm :6: :6: :6: