Chuẩn bị: Một chiếc đĩa ( bằng nhựa mỏng hoặc bằng giấy) Giấy màu, băng dính hai mặt. Một sợi dây chun co giãn dài khoảng 20 cm. Kéo, bút dạ

Cách làm:

Vẽ hai hình tai thỏ như trong hình lên giấy màu và cắt ra. Dán 2 tai thỏ lên trên chiếc đĩa để tạo thành hình đầu thỏ ( có thể dán 2 tai thỏ lên bìa cứng rồi dính băng dính vào đầu thỏ để tai thỏ có thể đứng vững) Đục 2 lỗ trên mặt thỏ để làm mắt thỏ Đục 2 lỗ nhỏ đối xứng 2 bên trên khuôn mặt thỏ ngang bằng phần mắt, luôn sợi dây chun vào và buộc cố định 2 đầu để làm dây đeo. Dùng bút dạ vẽ râu, mũi, miệng cho thỏ và trang trí cho mặt nạ. Cách làm này cũng có thể áp dụng tương tự để tạo ra mặt nạ cho các con vật khác như gấu, hổ, ngựa, lợn…