Sắp tới em họ mình có bay vào sài gòn chơi vài hôm, tiện thể dẫn cả cu Tin (con em mình) Bé được gần 1 tuổi rồi, đang tính dẫn đi khu vui chơi nào đó cho con mình và cu Tin tiện thể đi chơi cùng luôn. Không biết có khu vui chơi nào vừa thích hợp cho bé nhỏ vừa thích hợp cho bé lớn khoảng 4 tuổi không ạ?