Trong đời ai mà chẳng


Sinh già rồi bệnh chết


Vậy khi sinh mệnh hết


Ta đã làm được gì?


Trong tham đắm mê si


Gây bao nhiêu lầm lỡ


Để một ngày chợt ngỡ


Đã uổng phí nửa đời


Hay khi được thảnh thơi


Ngồi lặng im suy nghĩ


Lật quá khứ nghiệm kĩ


Chân thật với chính mình


Quyết phải sống anh minh


Quyết tâm phải tỉnh thức


Quyết phải có chừng mực


Cho tham cầu bản thân


Cứ thế tiến lên dần


Cận kề cùng bậc thánh


Khổ buồn tự xa lánh


Khỏi tâm phi thường này.