Những bản nhạc tuyệt hay. Khi nghe thế hệ 7x 6x sẽ hồi tưởng lại thuở thiếu thời những năm 80 của thế kỷ 20.