ĐỢI NÀNG


(Tứ tuyệt)Đến đón đi chơi đợi mỏi chân


Son son phấn phấn bả nhiều lần


Niềm sầu khắc khoải đầy đôi mắt


Nỗi khổ mong chờ lún mặt sân...***Đã nói nhiều lần phấn với son


Trang trang điểm điểm đúng tin đồn


Tâm đồng mộc mạc nhìn càng thích


Ý hợp đơn sơ thấy vẫn ngon...***Bảo mãi không nghe áo với quần


Giầy nào chẳng được đợi mềm chân


Ông về cách trở cho son khóc


Lão bỏ chia phôi kệ phấn van...08.01.2014


Nguyên Hữu