hình ảnh

SỐNG THẬT

(Gieo vần nối)

Thấy gái đẹp không nhìn có phải dại

Người nói mà, thật khờ dại hồn tôi

Người quen đó đừng nhìn nữa, thôi thôi

Lâu mới gặp, chết dở rồi, yêu mất…

Ớ… gái đẹp là em hàng xóm thật

Trời đất! lớn nhanh ra dáng lắm rồi

Đố ai nhìn mà không thốt nên lời

Nhiều ước muốn xin được làm nô lệ…

Cái ý nghĩ thấy mình cứ tệ tệ

Nhưng chả nhẽ lại giả sống ngu ngơ

Mặc người cười chê ta không giả vờ

Thích gái đẹp là đàn ông thứ thiệt…

Sống mà cứ tưởng mình thật hiểu biết

Không công bằng với danh phận đàn ông

Nếu đã có đừng sống hoá như không

Trong tưởng tượng với nhiều miếng nuốt bọt…

02-04-2024

Nguyên Hữu