RỪNG LIM ĐỀN CAO

Còn lại năm tư cây lim

Đều là di sản gần nghìn tuổi nha

Thọ nhất nhì Việt Nam à

Cũng nhiều lâm tặc dòm đà chạy xa

Họa nhẹ thì ốm qua loa

Khuynh gia bại sản nặng là mạng kia

Ấy nên cây ở đường rìa

Vẹn nguyên gốc rễ đón kìa hội vui...

22/02/2014

Nguyên Hữu