NHẮN CHỊ EM

Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời

Chị em phụ nữ ai ơi nghe này

Đình, chùa lễ bái cầu may

Bình an, sức khỏe hay hay những gì

Tôn nghiêm phải nhớ thực thi

Váy dài, váy ngắn có khi zíp tờ

Rúm ro bộ ngủ tơ hơ

Ức chế đôi mắt vần thơ lắc chào

Thiếu gì những chỗ khoe nào

Là người văn hóa kín vào chị em

Lịch sự ý tứ lộc thêm

Đâu phải sô diễn ở bên ngoài đời

Đầu xuân nhắn nhủ mấy lời

Chị em phụ nữa ai ơi thức thì...

28/01/2014

Nguyên Hữu