Bài dài quá nên xem theo link này:


Lỗ Tấn: Quan niệm về tiết liệtĐề thi của FPT Uni gây tranh cãi tới mức...nên xem lại ngót trăm năm trước nhà văn số một của Trung Quốc thế kỷ XX đã quan niệm cách tân tới đâu rồi.


Một đề tài tưởng như tân tiến, thời thượng, thậm chí xứng đáng để "câu view", hóa ra lại là "Mở cái ngàn vàng"... đóng cái tư duy! (ý của nhà báo Kỳ Duyên).


Đọc đề thi mới thấy, chuyện "phúc thống phục nhân sâm" thời nào cũng có. Điển hình ở nhận định về lý do "Ngày xưa...người vợ bị đem trả lại". Ôi, nếu quả là thế, lịch sử làm sao có được những Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên..., hay làm sao những vĩ nhân như Nguyễn Trãi (và không chỉ có trường hợp Nguyễn Trãi) được nuôi dạy nên người...