hình ảnh

LẶNG NHÌN

(Lục ngôn thể)

Cuộc sống dừng nhìn khóc đó ai

Công cha nghĩa mẹ lặng miệt mài

Lá úa trĩu vai hờn năm tháng

Hoa tàn mỏi gáy tủi ngày mai

Trườn mây tìm hiếu vay cầu đức

ớt suối dò tâm kiếm chút tài

Tỉnh giấc mộng đời cuồng lắng

Ngác ngơ nức nở đêm dài...

28/02/2014

Nguyên Hữu