hình ảnh

ĐÔI KHI CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

(Lục ngôn thể)

Cuộc sống là sự bất công

Vốn dĩ là thế người biết không

Gặp gỡ nhau nhiều đâu thành vợ

Cạnh kề thật lắm chắc nên chồng

Tình tàn khối cặp rời tay được

Duyên tán vài đôi níu chân xong

Cũng chẳng lạ đâu đời mà lị

Thực tế sẽ thấy đau lòng…

15-05-2024

Nguyên Hữu