hình ảnh

Quanh ta cuộc sống mến thương

Hảo tâm, bác ái, ..., chung tay giúp người 

Thế gian nào quý giá hơn 

Tấm lòng lương thiện, hướng tâm việc lành 

Đáng chi tiền bạc, lợi danh 

Cứu người, tích đức hơn trăm tháp nào

Đời người_sách đặc biệt sao

Mỗi một trang ấy, ta_người viết nên 

Hãy sống vui vẻ, an nhiên 

Mỗi ngày đẹp ấy kết trang sách hồng 

Yêu thương đồng loại, chúng sinh

Cho đi là nhận, cho đi chẳng cầu

Điểm tô cuộc sống tươi màu 

Nghĩa tình, nhân ái, ấm bao mảnh đời.