hình ảnh

CƠN ĐAU TÌNH

Em nhận tin gì từ gió chưa

Nhớ nhung nhiều lắm chứ đâu vừa

Nhiều đêm thao thức anh gửi đó

Lưỡng lự rồi cũng kệ gió đưa…

Anh vẫn mộng trong mối tình xưa

Đang êm ngọt lại hoá dư thừa

Sau tất cả chỉ mình anh lệ đá

Ôm cuộc tình nhiều những hạt mưa…

Tình yêu em đừng nghĩ thắng thua

Đừng buông câu nói tẩm bông đùa

Đau lòng lắm. Đau người ở lại

Nhăn đêm ngày, nhìn thật khó ưa…

Hơi rượu say tự biết làm thơ

Không vần điệu nhưng thật bất ngờ

Bổng trầm rõ trong từng quãng khúc

Cơn đau tình lúc nhớ em cơ…

18-07-2021

Nguyên Hữu