Chuyên gia ơi khi bị viêm tủy răng có thể chữa được không? Bệnh viêm tủy răng có nguy hiểm không? Em xin cám ơn chuyên gia