Bác em nay đã 45 tuổi và em thường thấy bác nói răng bị mẻ do vô tình cắn phải vật rắn, đôi khi là đang ăn cơm răng cũng bị mẻ ra. Xin chuyên gia tư vấn giúp em làm sao để răng hết bị mẻ?