Em gái em bị mọc chiếc răng khôn đã 2 năm nay mà chưa hết, mỗi lần rất đau và nhức làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Chuyên gia cho em hỏi là có thể nhổ răng khôn được không? Em xin cám ơn