Người mẹ đóng vai trò gì trong việc xây dựng xã hội và tài chính gia đình? Quá nhiều đến mức tôi không thể kể hết được. Từ việc sinh đẻ, nuôi con, dạy học và cung cấp vốn. Nếu thiếu đi nhân tố quan trọng ngày, thế giới sẽ ngừng tồn tại ngay. Chúng ta sẽ không có những bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia hay nhà văn nào.

Tất cả bắt đầu với người mẹ, đó là giáo viên đầu tiên và ảnh hưởng nhất của một đứa trẻ. Trường hợp của Bill Gates khi bắt đầu Microsoft là một ví dụ. Nếu không có sự trợ giúp của bà mẹ của mình, Mary Gates, thì có lẽ đã có kết quả khác.

Cho nên, nếu muốn phát triển kinh tế, thì tất cả đều phải tập trung vào giai đoạn nuôi dưỡng trẻ nhỏ và người mẹ chính là bàn tay kiến tạo đó.