:D có bác nào đã từng cho con mình đi theo dạng này thì cho con biết với ạ.


Con muốn hỏi về chi phí cũng như muốn biết thêm một số thông tin về chương trình này :D.


http://www.webtretho.com/forum/f55/dinh-huong-tuong-lai-va-giup-con-thuc-hien-duoc-mo-uoc-tu-tim-kiem-hoc-bong-du-hoc-nn-91246/